วันนี้วันที่   25/4/2558
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร
คณิตศาตร์
สุขศึกษาฯ
ศิลปะฯ
สังคมศึกษาฯ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศที่2
การงานอาชีพฯ
งานพัฒนาผู้เรียน
งานประกันคุณภาพ
งานข้อมูล-สารสนเทศ
English Programme (EP)
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระบบสารสนเทศงานวิชาการ
แผนงานงบประมาณ รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง


 ประกาศรายชื่อมอบตัว และห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558


 ประกาศเรียกรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 เพิ่มเติม


 ประกาศรายชื่อ ห้องเรียน และห้องมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558


 แนวปฏิบัติการมอบตัว และตารางเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2558


 ประกาศเรียกรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 เพิ่มเติม


 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ)


 ประกาศผลการสอบคักเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2558


 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากร

 


รายงานการฝึกอบรมที่ Suny Cortland NY USA............โดย...ครูวิจารณ์  ไชยกุล

ประมวลภาพกิจกรรม 102 ปี
ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง
| พิธีมอบทุนการศึกษา | พิธีเปิดศูนย์สมรรถภาพทางกาย/สระว่ายน้ำ

 


 UM-webmail

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
ว็บไซต์ศูนย์ประสานงานข้อมูล GPA และ PR ของนักเรียนรายบุคล ของสพฐ. ในการเข้ามหาวิทยาลัย ข่าวการศึกษา สถิติ วิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
 

 

 

 

 

 

 


 

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
Tel. 075-611181 Fax 075-612741
email : ammart@ammart.ac.th

admin