วันนี้วันที่   27/2/2558
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร
คณิตศาตร์
สุขศึกษาฯ
ศิลปะฯ
สังคมศึกษาฯ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศที่2
การงานอาชีพฯ
งานพัฒนาผู้เรียน
งานประกันคุณภาพ
งานข้อมูล-สารสนเทศ
English Programme (EP)
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระบบสารสนเทศงานวิชาการ
แผนงานงบประมาณ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ


 ประกาศการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558


 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์


 ประกาศผลการทดสอบประมวลผลความรู้เบื้องต้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) ประจำปีการศึกษา 2557


 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การทดสอบประมวลผลความรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)


 รับสมัครคัดเลือกบุคลคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว


 Cleaning up Krabi river after Loy Kratong night 13th


 Big Cleaning Day 2014 - A0-nang beach


 ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าทำการทดสอบประมวลความรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)


 ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ)

ผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากร

 


รายงานการฝึกอบรมที่ Suny Cortland NY USA............โดย...ครูวิจารณ์  ไชยกุล

ประมวลภาพกิจกรรม 102 ปี
ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง
| พิธีมอบทุนการศึกษา | พิธีเปิดศูนย์สมรรถภาพทางกาย/สระว่ายน้ำ

 


 UM-webmail

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
ว็บไซต์ศูนย์ประสานงานข้อมูล GPA และ PR ของนักเรียนรายบุคล ของสพฐ. ในการเข้ามหาวิทยาลัย ข่าวการศึกษา สถิติ วิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
 

 

 

 

 

 

 


 

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
Tel. 075-611181 Fax 075-612741
email : ammart@ammart.ac.th

admin