การแข่งขันนกกรงหัวจุก “ วันรวมพลังสามัคคี ๑๐๐ ปี อำมาตย์ฯ ”

จำนวนผู้อ่านข่าวนี้    35916  คน   พิมพ์ข่าวนี้การแข่งขันนกกรงหัวจุก 
“ วันรวมพลังสามัคคี  ๑๐๐ ปี อำมาตย์ฯ ”

ในวันอาทิตย์ที่    กุมภาพันธ์  ๒๕๕๒  เวลา  ๑๐.๑๕  น.

  สนามสวนสาธารณะธารา  อ.เมือง จ.กระบี่

 

จากคุณ จส.อม100 เมื่อวันที่ 11/2/2552 16:40:55   
ด้วย  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่  จะมีอายุครบ  ๑๐๐  ปี  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  กำหนดจัดงาน  “ ๑๐๐ ปี อำมาตย์ฯ ๒๕๕๒ ” ขึ้น  โดยมีการจัดกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรม รวมถึงการจัดแข่งขันนกกรงหัวจุก โดยชมรมนกกรงหัวจุกจังหวัดกระบี่  “วันรวมพลังสามัคคี  ๑๐๐ ปี อำมาตย์ฯ”  ในวันอาทิตย์ที่    กุมภาพันธ์  ๒๕๕๒    สนามสวนสาธารณะธารา  อ.เมือง จ.กระบี่  เพื่อนำเงินรายได้จากการแข่งขันนกกรงหัวจุกสมทบทุนสร้างอาคาร “ อำมาตย์ ๑๐๐ ปี ”

 
ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันนกกรงหัวจุก   “ วันรวมพลังสามัคคี  ๑๐๐ ปี อำมาตย์ฯ ”


นายชัยเลิศ  ภิญโญรัตนโชติ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่


 

 
ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันนกกรงหัวจุก   “ วันรวมพลังสามัคคี  ๑๐๐ ปี อำมาตย์ฯ ”


นายชัยเลิศ  ภิญโญรัตนโชติ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่


 

 
ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันนกกรงหัวจุก   “ วันรวมพลังสามัคคี  ๑๐๐ ปี อำมาตย์ฯ ”


นายชัยเลิศ  ภิญโญรัตนโชติ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่


 

 
นายอรรถพล   หิรัญพงศ์  ประธานชมรมนกกรงหัวจุกจังหวัดกระบี่  กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันฯ ต่อนายชัยเลิศ  ภิญโญรัตนโชติ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  ประธานในพิธี

 
นายอรรถพล   หิรัญพงศ์  ประธานชมรมนกกรงหัวจุกจังหวัดกระบี่  กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันฯ ต่อนายชัยเลิศ  ภิญโญรัตนโชติ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  ประธานในพิธี

 
นายอรรถพล   หิรัญพงศ์  ประธานชมรมนกกรงหัวจุกจังหวัดกระบี่  กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันฯ ต่อนายชัยเลิศ  ภิญโญรัตนโชติ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  ประธานในพิธี

 
นายอรรถพล   หิรัญพงศ์  ประธานชมรมนกกรงหัวจุกจังหวัดกระบี่  กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันฯ ต่อนายชัยเลิศ  ภิญโญรัตนโชติ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  ประธานในพิธี

 
คณะกรรมการ ฯ จัดการแข่งขันจากฝ่ายต่างๆ และ คณะครู – นักเรียน จากโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ที่ไปร่วมช่วยงาน ในครั้งนี้

 
คณะกรรมการ ฯ จัดการแข่งขันจากฝ่ายต่างๆ และ คณะครู – นักเรียน จากโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ที่ไปร่วมช่วยงาน ในครั้งนี้

 
คณะกรรมการ ฯ จัดการแข่งขันจากฝ่ายต่างๆ และ คณะครู – นักเรียน จากโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ที่ไปร่วมช่วยงาน ในครั้งนี้

 
คณะกรรมการ ฯ จัดการแข่งขันจากฝ่ายต่างๆ และ คณะครู – นักเรียน จากโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ที่ไปร่วมช่วยงาน ในครั้งนี้

 
คณะกรรมการ ฯ จัดการแข่งขันจากฝ่ายต่างๆ และ คณะครู – นักเรียน จากโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ที่ไปร่วมช่วยงาน ในครั้งนี้

 
คณะกรรมการ ฯ จัดการแข่งขันจากฝ่ายต่างๆ และ คณะครู – นักเรียน จากโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ที่ไปร่วมช่วยงาน ในครั้งนี้

 
คณะกรรมการ ฯ จัดการแข่งขันจากฝ่ายต่างๆ และ คณะครู – นักเรียน จากโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ที่ไปร่วมช่วยงาน ในครั้งนี้

 
คณะกรรมการ ฯ จัดการแข่งขันจากฝ่ายต่างๆ และ คณะครู – นักเรียน จากโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ที่ไปร่วมช่วยงาน ในครั้งนี้

 
คณะกรรมการ ฯ จัดการแข่งขันจากฝ่ายต่างๆ และ คณะครู – นักเรียน จากโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ที่ไปร่วมช่วยงาน ในครั้งนี้

 
คณะกรรมการ ฯ จัดการแข่งขันจากฝ่ายต่างๆ และ คณะครู – นักเรียน จากโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ที่ไปร่วมช่วยงาน ในครั้งนี้

 
คณะกรรมการ ฯ จัดการแข่งขันจากฝ่ายต่างๆ และ คณะครู – นักเรียน จากโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ที่ไปร่วมช่วยงาน ในครั้งนี้

 
คณะกรรมการ ฯ จัดการแข่งขันจากฝ่ายต่างๆ และ คณะครู – นักเรียน จากโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ที่ไปร่วมช่วยงาน ในครั้งนี้

 
คณะกรรมการ ฯ จัดการแข่งขันจากฝ่ายต่างๆ และ คณะครู – นักเรียน จากโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ที่ไปร่วมช่วยงาน ในครั้งนี้

 
คณะกรรมการ ฯ จัดการแข่งขันจากฝ่ายต่างๆ และ คณะครู – นักเรียน จากโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ที่ไปร่วมช่วยงาน ในครั้งนี้

 
คณะกรรมการ ฯ จัดการแข่งขันจากฝ่ายต่างๆ และ คณะครู – นักเรียน จากโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ที่ไปร่วมช่วยงาน ในครั้งนี้

 
คณะกรรมการ ฯ จัดการแข่งขันจากฝ่ายต่างๆ และ คณะครู – นักเรียน จากโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ที่ไปร่วมช่วยงาน ในครั้งนี้

 
คณะกรรมการ ฯ จัดการแข่งขันจากฝ่ายต่างๆ และ คณะครู – นักเรียน จากโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ที่ไปร่วมช่วยงาน ในครั้งนี้

 
คณะกรรมการ ฯ จัดการแข่งขันจากฝ่ายต่างๆ และ คณะครู – นักเรียน จากโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ที่ไปร่วมช่วยงาน ในครั้งนี้

 
คณะกรรมการ ฯ จัดการแข่งขันจากฝ่ายต่างๆ และ คณะครู – นักเรียน จากโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ที่ไปร่วมช่วยงาน ในครั้งนี้

 
คณะกรรมการ ฯ จัดการแข่งขันจากฝ่ายต่างๆ และ คณะครู – นักเรียน จากโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ที่ไปร่วมช่วยงาน ในครั้งนี้

 
คณะกรรมการ ฯ จัดการแข่งขันจากฝ่ายต่างๆ และ คณะครู – นักเรียน จากโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ที่ไปร่วมช่วยงาน ในครั้งนี้

 
คณะกรรมการ ฯ จัดการแข่งขันจากฝ่ายต่างๆ และ คณะครู – นักเรียน จากโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ที่ไปร่วมช่วยงาน ในครั้งนี้

 

 

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
Tel. 075-611181 Fax 075-612741
email : ammart@ammart.ac.th

admin