สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดมาตรการลดพลังและลดกระดาษ  รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดไฟล์จากลิงค์ด้านล่าง

ดาวน์โหลดรายละเอียด