โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  จัดกิจกรรมอำมาตย์วิชาการและตลาดนัดอาชีพ ปีการศึกษา 2560 ( U.M. Open House 60)  ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อ.เมือง จ.กระบี่