นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการค่าย  2    คอมพิวเตอร์  ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   โดยผ่านการคัดเลือกติดต่อกัน  2  ปีซ้อน  

ประกาศผลการคัดเลือก  http://www.sci.psu.ac.th/OlympicCamp60/FilePragard/0160-2560.pdf