การเตรียมตัวเข้าค่ายฝึกอบรม

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1  วิชาเคมี โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

-------------------------

การแต่งกาย

             -พิธีเปิด และ พิธีปิด                 ชุดนักเรียน

             -การเรียนการสอนวิชาการ         ชุดนักเรียน/กีฬาสีของโรงเรียน/พละ/โครงการห้องเรียน

เอกสารและอุปกรณ์ ที่ต้องนำมา           

-ตำราเรียนที่เกี่ยวข้องแต่ละสาขาวิชา

-เครื่องคิดเลข

-เสื้อกาวน์(ถ้ามี)

ของใช้ส่วนตัว  

           -ชุดลำลองจำนวนตามความเหมาะสมของระยะเวลาที่เข้าค่าย

           -ชุดว่ายน้ำ(โรงเรียนมีสระว่ายน้ำ)

-ไฟฉาย

-ยาประจำตัว

-หมวก/รองเท้าผ้าใบ

-อื่น ๆ ที่จำเป็น

ที่พักค่าย

-นักเรียนค่ายทุกคนต้องเข้าพักที่โรงแรมที่ศูนย์ฯ กำหนดให้  จะต้องเข้าพักตามเวลาที่กำหนดและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงแรมอย่างเคร่งครัด

-กรณีนักเรียนมีความจำเป็นต้องออกไปทำกิจธุระนอกเวลาที่กำหนด จะต้องขออนุญาตกรรมการผู้ดูแล และต้องลงชื่อ การเข้า-ออกจากโรงแรม

          อนึ่ง  นักเรียนไม่ควรนำของมีค่า  เช่น  โทรศัพท์มือถือ (ราคาแพง)/notebook / เครื่องประดับและอื่น ๆ ติดตัวไปในช่วงระยะเวลาการเข้าค่ายฝึกอบรมฯ   เพราะหากมีการสูญหายศูนย์ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายดังกล่าว