โรงเรียอำมาตย์พานิชนุกูลกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปี 2560 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560  จึงแจ้งมาเพื่อทราบ