ขอเชิญนักเรียนที่มีความสนใจ  สอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ
สมัครสอบ และเตรียมความพร้อมก่อนสอบ  ให้นักเรียนกรอกชื่อ ชั้น และรายวิชาที่สนใจสมัคร   ในระบบเลือกรายวิชา ตามลิ้งด้านล่าง
 
ตัดสินใจดีๆก่อนเลือกรายวิชานะคะ 
(ติดตามข่าวสารจากงานวิชาการ หลังสมัครด้วยค่ะ)
กรอกข้อมูลภายในวันศุกร์ที่  26 พ.ค. 2560 (เวลา22.00น.)
----------------
รายวิชาที่สามารถเลือกได้ 
1. ฟิสิกส์ (ม.3 - ม.5)
2. เคมี (ม.3 - ม.5)
3. ชีวะ (ม.4 - ม.6)
4. คณิต (ม.1- ม.5)
5. คอมพิวเตอร์ (ม.1- ม.5)
6. ดาราศาสตร์ ม.ต้น
7. ดาราศาสตร์ ม.ปลาย
 
หากมีข้อสงสัยติดต่อ 
ครูธีรเดช ห้องพักครู 413
ครูทวิษญาณ์ ห้องพักครู 125