โครงการแลกเปลี่ยน AFS รับสมัครนักเรียนเพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ตั้งแต่วันนี้ - 7 มิ.ย. 60 (สอบ 11 มิ.ย.60) โดยมีทุนการศึกษา 4 ประเภท


1. ทุนทั่วไป
2. ทุนของหน่วยงานเอกชน
3. ทุนมูลนิธิ AFS (เต็มจำนวน)
4. ทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (เต็มจำนวน)

นักเรียน ม.3-ม.5 ที่สนใจ ศึกษารายละเอียดและกรอกใบสมัครได้ที่ www.afsthailand.org เขตกระบี่ ส่งใบสมัครได้ที่ห้อง 537 รร.อำมาตย์พานิชนุกูล

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ครูวิกกี้ (086-5960588) และครูภาษาอังกฤษของทุกโรงเรียน