กิจกรรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมี ระหว่างวันที่ 6 - 23 ตุลาคม 2559 

ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ โดยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสุดารัตน์   แก้วเก้า รองผู้อำนวยการ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน

ในการเปิดค่ายครั้งนี้ กิจกรรมค่ายนี้มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมจำนวน 30 คน พร้อมด้วย

คณะวิทยากรผู้เชียวชาญที่ผ่านการอบรมจากศูนย์ สอวน.