พิธีปฐมนิเทศน์นักศึกษาวิชาทหาร และเปิดภาคเรียนศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดกระบี่ ประจำปีการศึกษา 2558 (ระยะเวลาการฝึก ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. - 8 ธ.ค. 58) ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ เปิดเรียนวันแรกก็ชุ่มฉ่ำกันถ้วนทั่ว