โรงเรียนจัดกิจกรรมมุทิตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการปี 2558   รูปภาพทั้งหมดติดตามได้ที่เพจของโรงเรียน