ดินและน้ำ ลมและฟ้า ป่าและเขา รวมกันเข้าคือทรัพย์สินแผ่นดินแม่ ฝากลูกไทยรวมใจภักดิ์รักดูแล เพื่อมอบแก่หลานเหลนไทยไปชั่วกาล
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้า  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล