กลุ่มสาระฯ ภาษาไทยส่งเสริมให้เด็กไทยรักการอ่าน โดยการแนะนำหนังสือเล่มโปรดให้กับผู้คนที่สนใจ เนื่องในงานอำมาตย์วิชาการและตลาดนัดอาชีพ เมื่อ 6-7 ส.ค. ที่ผ่านมา