คาราวานวิทยาศาสตร์กับ อพวช. ครั้งที่ 2 ในจังหวัดกระบี่ ร่วมกับโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อำนวยความสะดวกด้านสถานที่และนักเรียนร่วมเป็นทีมงานดำเนินการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 4-7 สิงหาคม 2558 ...นักเรียนในจังหวัดกระบี่จำนวน ประมาณ 8,000 คน จากทุกโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมถึงโรงเรียนในจังหวัดตรังได้มาศึกษาดูงาน เปิดโลกทัศน์อันก้าวไกลทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลในนามตัวแทนจังหวัดกระบี่ขอบพระคุณ อพวช. เป็นอย่างยิ่งกับการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนจังหวัดกระบี่ ..ดังภาพ ขอบคุณภาพดีๆ จากนายสราวุธ ส่งแสง นักเรียนช่างภาพอำมาตย์พานิชนุกูล