ด้วยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดกระบี่ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาสถาบันการพละศึกษา ประจำวิทยาเขตกระบี่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลพร้อมด้วยผู้กำกับจำนวน ๘ ท่าน และลูกเสือจำนวน ๗๗ คนได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว