ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ครบรอบ 106 ปี โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันร่วมตักบาตรอาหารแห้ง เวลา 07.00 น. บริเวณอาคาร 100 ปีชั้นล่างและจัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความพฤติดีผลการเรียนดี  

สามารถติดตามรูปกิจกรรมทั้งหมดได้จาก  https://www.facebook.com/ammartschool