กลุ่มสาระฯ ภาษาไทยดำเนินกิจกรรม "สดุดีเกียรติคุณสุนทรภู่" เนื่องในวันสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ๑๐๐ ปี โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล...บรรยากาศสนุกสนานชื่นมื่น