กำหนดการเลือกวิชาภาษาที่ 2 

              ม.1/1 - ม.1/10    เปิดระบบ วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 - วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2560

              ม.2/1 - ม.2/10    เปิดระบบ วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 - วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2560

              ม.4/1-4/2, 4/4(เฉพาะแผนดนตรี), 4/5(เฉพาะแผนกีฬา-ท่องเที่ยว), 4/7 - 4/12     เปิดระบบ วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 - วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2560

กำหนดการเลือกวิชาเลือกเพิ่มเติม ม.ต้น

             ม.1/1, 1/8 - 1/10     เปิดระบบ เวลา 08.30 น. วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2560 - เวลา 24.00 น. วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560

             ม.2/7 - 2/10            เปิดระบบ เวลา 08.30 น. วันพุธ ที่ 17 พฤษภาคม 2560 - เวลา 08.00 น. วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2560

             ม.3/6 - 3/9              เปิดระบบ เวลา 08.30 น. วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2560 - เวลา 08.00 น. วันพุธ ที่ 17 พฤษภาคม 2560

กำหนดการเลือกกิจกรรมชุมนุม

            ม.1 - ม.6 ทุกห้องเรียน เปิดระบบ เวลา 08.30 น. วันพุธ ที่ 17 พฤษภาคม 2560 - เวลา 24.00 น. วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560