สื่อการสอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนในวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นักเรียนสามารถติดตามและศึกษาได้จากลิงค์ด้านล่าง

สื่อการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์